Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden
De algemene verkoopvoorwaarden van dit model worden u aangeboden door onze partner Legalvision.
Zorg ervoor dat u de informatie in het rood invult en / of controleert en verwijder dit blok vóór publicatie.
De huidige verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door de vennootschap ATELIER DES REVES waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Dennenweg 10, ingeschreven in het handelsregister en de bedrijven van Ieper onder het nummer 0847.266.195 hierna aangeduid als ATELIER DES REVES en het beheer van de site https://www.atelier-des-reves.be en, anderzijds, door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website https: //www.atelier-des-reves . worden hierna "de koper" genoemd.
Artikel 1. Doel
Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen ATELIER DES REVES en de koper te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de website https://www.atelier-des-reves.be. De aankoop van een product via deze site impliceert acceptatie zonder voorbehoud door de koper van deze verkoopvoorwaarden die de koper erkent voorafgaand aan zijn bestelling te hebben gelezen. Voor elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de site https://www.atelier-des-reves.be niet direct gerelateerd is aan zijn professionele activiteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik en anderzijds volledige rechtsbevoegdheid hebben, waardoor hij zich onder deze verkoopvoorwaarden kan engageren.
Het bedrijf ATELIER DES REVES behoudt zich de mogelijkheid voor om deze verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen om nieuwe regelgeving te respecteren of om het gebruik van haar site te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.
Artikel 2. Producten
De aangeboden producten zijn die vermeld op de website https://www.atelier-des-reves.be van het bedrijf ATELIER DES REVES, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. ATELIER DES REVES behoudt zich het recht voor om het productassortiment op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd als een beschrijving van de belangrijkste technische kenmerken: (capaciteit, gebruik, samenstelling ...). De foto's zijn zo getrouw mogelijk, maar betrekken de verkoper niet. De verkoop van producten gepresenteerd op de site https://www.atelier-des-reves.be is bedoeld voor alle kopers die woonachtig zijn in landen die de toegang tot hun grondgebied van deze producten volledig toelaten.
Artikel 3. Honorarium
De prijzen die voorkomen op de productbladen van de internetcatalogus en zijn prijzen in euro (€) exclusief belastingen (HT) rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten. Het bedrijf ATELIER DES REVES behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus staat op de dag van de bestelling de enige is die van toepassing is op de koper. De vermelde prijzen zijn exclusief de verzendkosten, gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten volgens het totale bedrag van de bestelling. Voor de online winkel wordt levering en retour aangeboden.
Artikel 4. Bestel- en betaalmethoden
Voor elke bestelling moet de koper een account aanmaken op de site https://www.atelier-des-reves.be. Het gedeelte voor het maken van een account is rechtstreeks toegankelijk vanuit de zijbalk. Bij elk bezoek moet de koper zich identificeren met behulp van deze informatie als hij zijn account wil bestellen of raadplegen (bestelstatus, profiel ...). Het bedrijf ATELIER DES REVES biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende fasen te bestellen en te betalen, met 2 betalingsopties om uit te kiezen:

- Betaling via overschrijving: de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in de "mand", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties ...), controleert het afleveradres of informeert een nieuwe. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en voorgelegd aan de koper, samen met de naam van de koerier. Vervolgens kiest de koper de betaalmethode van zijn keuze: "Betaling per overschrijving". Ten slotte biedt de laatste stap aan om alle informatie te controleren, deze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren door het bijbehorende vakje aan te vinken en hem vervolgens uit te nodigen zijn bestelling te bevestigen door te klikken op de knop "Bevestig mijn bestelling". Deze laatste klik vormt de definitieve sluiting van het contract. Na validatie ontvangt de koper een bestelling die de registratie van zijn bestelling bevestigt. Om de betaling te voltooien en de verwerking van de bestelling te activeren, moet de koper contact opnemen met zijn bank om de overboeking van het bedrag van zijn bestelling over te maken naar de bankrekening van ATELIER DES REVES, wiens gegevens aan de koper worden meegedeeld.

tor. Na ontvangst van de overdracht wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. Het bedrijf ATELIER DES REVES verzendt de producten niet eerder dan 2 werkdagen na ontvangst van de overdracht die overeenkomt met de bestelling, behoudens bepalingen.
- Veilige betaling per creditcard of Paypal: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in de "mand", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties ...), controleert het afleveradres of informeert een nieuw adres. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en voorgelegd aan de koper, samen met de naam van de koerier. Vervolgens kiest de koper de betaalmethode van zijn keuze: "Betaling met creditcard". De volgende stap is om alle informatie te controleren, deze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren door het bijbehorende vakje aan te vinken en hem vervolgens uit te nodigen zijn bestelling te bevestigen door op de knop "Bevestig mijn bestelling" te klikken. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde interface van het betalingssysteem om zijn persoonlijke bankkaartreferenties veilig te informeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en wordt het contract definitief gevormd. Betaling met creditcard is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik hiervan zal de koper de annulering van de betaling per kaart kunnen eisen, de betaalde bedragen worden dan gecrediteerd of teruggegeven. De verantwoordelijkheid van de houder van een creditcard wordt niet aangegaan als bewezen is dat de betwiste betaling op afstand is gedaan zonder fysiek gebruik van zijn kaart. Om de terugbetaling van de frauduleuze afschrijving en eventuele bankkosten die de transactie mogelijk heeft gemaakt, te verkrijgen, moet de kaarthouder de intrekking van zijn bank binnen 70 dagen na de transactie of 120 dagen schriftelijk betwisten. als het contract dat daaraan is gekoppeld, daarin voorziet. De opgenomen bedragen worden door de bank binnen maximaal één maand na ontvangst van het door de houder gevormde geschil terugbetaald. Er kunnen geen restitutiekosten aan de houder worden aangerekend.
De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van perfecte kennis en het afstand doen van zijn eigen inkoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. Als de koper een e-mailadres heeft en dit op zijn bestelformulier heeft aangegeven, zal het bedrijf Anderen hem per e-mail de bevestiging van de registratie van zijn bestelling meedelen.
Als de koper contact wil opnemen met het bedrijf ATELIER DES REVES, kan hij dit doen per e-mail op het volgende adres: ATELIER DES REVES ieperstraat 114 8930 Menin, België; hetzij per e-mail op het volgende adres: contact@atelier-des-reves.be, of per chat op de site of per telefoon op +32497284438
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Het bedrijf Anderen blijft de volledige eigendom van de verkochte producten tot de perfecte inning van de prijs, in hoofdsom, inclusief kosten en belastingen.
Artikel 6. Intrekking
Op grond van artikel L121-20 van de consumentencode heeft de koper een periode van 14 dagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en dus het product voor ruil aan de verkoper terug te sturen. of terugbetaling, met uitzondering van verzending en retour, gratis voor een uitwisseling of hebben.
Artikel 6.1 Massage
Als u uw reservering niet via onze site www.atelier-des-reves.be hebt betaald, wordt een aanbetaling per creditcard gevraagd ... elke annulering binnen 24 uur op de datum van de afspraak zal u niet vergoed, het personeel en de kamer zijn beschikbaar gesteld.
Artikel 7. Levering
Levering vindt plaats op het adres dat op het bestelformulier is aangegeven en dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn. Bestellingen worden gedaan door Colissimo, DPD, Mondial Relais en Dachser, bezorgservice met tracking, bezorging met handtekening. Levertijden zijn slechts indicatief; als ze langer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en de koper worden terugbetaald. Het bedrijf ATELIER DES REVES zal de koper per e-mail het trackingnummer van zijn pakket kunnen verstrekken. De koper wordt door zijn postbode bij hem thuis afgeleverd. In geval van afwezigheid van de koper, ontvangt hij een bericht van doorgang van zijn postbode, waarmee hij de bestelde producten kan intrekken bij het dichtstbijzijnde postkantoor, voor een periode die wordt aangegeven door de postdiensten. De risico's met betrekking tot transport vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de artikelen het bedrijf van het bedrijf ATELIER DES REVES verlaten. De koper is verplicht om in aanwezigheid van de medewerker van La Poste of de bezorger, de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan te controleren bij levering. In cIn geval van schade tijdens transport, moet elk protest binnen drie dagen na levering bij de vervoerder worden ingediend.
Artikel 8. Garantie
Alle producten geleverd door het bedrijf ATELIER DES REVES genieten van de wettelijke garantie voorzien door artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden geretourneerd aan het bedrijf ATELIER DES REVES die zal hervatten, ruilen of restitueren. Alle claims, verzoeken om omwisseling of terugbetaling moeten per post worden gedaan op het volgende adres: ATELIER DES REVES, Dennenweg 10, 8970 Poperinge, België binnen dertig dagen na levering.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Het bedrijf ATELIER DES REVES, in het proces van verkoop op afstand, is alleen gehouden door een middelenverbintenis. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, onderbreking van de service of andere onvrijwillige problemen.
Artikel 10. Intellectuele eigendom
Alle elementen van de site https://www.atelier-des-reves.be zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van ATELIER DES REVES. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van een foto, logo, visueel of tekst.
Artikel 11. Persoonlijke gegevens
Het bedrijf ATELIER DES REVES verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de door de koper verstrekte informatie, die hij zou moeten doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie over hem is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Als zodanig heeft de gebruiker het recht om informatie over hem in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan het verzoek te allen tijde per e-mail indienen op het volgende adres: ATELIER DES REVES, ieperstraat 114 8930 Menen, België
Artikel 12. Massage
U verklaart hierbij dat u volledig op de hoogte bent van het gehele verloop van de gevraagde massage.
Artikel 13. Geschillenbeslechting
Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Voor alle geschillen of geschillen is de bevoegde rechtbank die van YPRES.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gerealiseerd door Legalvision.fr